Geolog

Coraz Bardziej Dostępna Geologia

GeoLOG to aplikacja do publicznego udostępniania informacji Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG). Baza ta prowadzona i rozbudowywana przez Państwowy Instytut Geologiczny-PIB, to największy w Polsce zbiór danych cyfrowych związanych z naukami o Ziemi. Zadaniem CBDG jest gromadzenie i udostępnianie różnego rodzaju informacji z dziedziny geologii i nauk pokrewnych. Wszystkie geologiczne dane w aplikacji GeoLOG pochodzą z serwera danych przestrzennych CBDG i podzielone są na poszczególne dziedziny. Są one również dostępne w formie usług WMS i WFS na Portalu CBDG (http://geoportal.pgi.gov.pl)

LOADING…